Realizujeme projekčnú stavebnú činnosť a technickú dokumentáciu, návrhy riešení pre stavebné diela, ktoré rýchlo a systematicky umožňujú výstavbu nových objektov ako rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, haly, garáže.

 

Bytový komplex Bakossova, B. Bystrica, rok 2010

komplex 227 bytov a obchodnými a nebytovými priestormi v Banskej Bystrici.

Projekt Sporta Arena Hlohovec – Športovo – relaxačný komplex, Hlohovec

komplexný projekt pred realizáciou športového, relaxačného a komerčného areálu v Hlohovci športoviská,

hotel, medicínsko - rehabilitačné centrum, apartmány.

Slovensko, Česká Republika, Nemecko, Hong Kong,

Čína, Gruzínsko, Pobrežie  Slonoviny, Senegal

Copyright © 2002-2017 Agora plus, a.s.